มาร์ชกุดจิกวิทยา

คำร้อง ทำนอง : อาจารย์ วิโรจน์ เลิศจันทึก

 

 

กุดจิกวิทยา งามสง่าน่าภิรมย์

 
 

ชื่นชมแมกไม้ แลวิไลสอาดตา

 
 

ญาติมิตรเรามาช่วยกันบำรุง

 
 

รุ่งเรือง ผองเราชาว ก.ว.

 
 

เขียว ขาว แพรวพราวดูเด่น

   
 

เขียว เป็น เช่นความสมบูรณ์

 
 

ขาว งามบริสุทธิ์คุณ

 
 

เกื้อกูลแดน ก.ว. มา

 
 

ปฺญญา นรานํ ปรดุจดังค่าของคนดี

 
 

รตนํ น้องพี่ความรู้มีจากการศึกษา

 
 

มารยาท คุณธรรม เรางามตา

 
 

การกีฬาเรารุ่งเกรียงไกร

 

กลับหน้าหลัก