พิธีทำบุญครบรอบ 43 ปีวันก่อตั้งโรงเรียน

พิธีมอบรางวัลเรียนดีและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี พ.ศ.2561
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

โรงเรียนกุดจิกวิทยา ที่ต้ง 64 หมู่4 บ้านใหม่ ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30380 โทร 044369101โทรสาร 044369023