การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

โครงการพัฒนาการศึกษาร่วมกับชุมชน

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี พ.ศ.2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

โรงเรียนกุดจิกวิทยา ที่ต้ง 64 หมู่4 บ้านใหม่ ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30380 โทร 044369101โทรสาร 044369023