ประวัติโรงรียน

โรงเรียนกุดจิกวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เปิดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยอนุมัติจัดตั้ง เมื่อ 15 มิถุนายน 2518 สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ใน เขตเทศบาลกุดจิก ตำบลกุดจิก ในท้องที่ บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลกุดจิก อำเภอ สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ 33 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา

ชื่อย่อประจำโรงเรียน ก.ว. ลัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเป็นรูปคุณย่าโมถือดาบ สีประจำโรงเรียน คือ เขียว-ขาว เขียว หมายถึง ความงอกงามทางร่างกาย จิตใจ มันสมอง ขาว หมายถึง ความ บริสุทธิ์ เป็นผู้ประพฤติดี ประพฤติชอบมีจริยธรรม

 

 

กลับหน้าหลัก