นางสาวอัมภิกา จีรังโคกกรวด

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

นางสาววิรมล เตโจ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

นางสิริมา ดับขุนทด

แม่บ้าน

 

นายทองคำ จอยเอกา

พนักงานทำความสะอาด

 

 

กลับหน้าหลัก