หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายจำนงค์ ฉายชูวงษ์

ครู คศ.2 วุฒิ คบ.วิชาเอกพลศึกษา

 

 

นางสุภาวดี ลาภภิญโญ

ครู คศ.3 วุฒิ ศศ.บ. วิชาเอก พลศึกษา

 

 

กลับหน้าหลัก

หน้าถัดไป