หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางจรินทร์ กฤษกลาง

ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ. วิชาเอก เทคโนโลยีการศึกษา

 

นายถวิล อินทร์นิมิตร

ครู คศ.3 วุฒิ .คบ. วิชาเอก อุตสาหกรรม

 

นายนริศ เนียมสูงเนิน

ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ. วิชาเอก อุตสาหกรรม

 

นางสร้อยทิพย์ เพ็ชรสูงเนิน

ครู คศ.3 วุฒิ คศ.บ. วิชาเอก โภชนาการชุมชน

 

 

นางสาวบำเพ็ญ แช่มสูงเนิน

ครู คศ.3 ค.บ. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

 

กลับหน้าหลัก

หน้าถัดไป