หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสร้อยทิพย์ เพ็ชรสูงเนิน

ครู คศ.3 วุฒิ คศ.บ. วิชาเอก โภชนาการชุมชน

 

 

นายถวิล อินทร์นิมิตร

ครู คศ.3 วุฒิ .คบ. วิชาเอก อุตสาหกรรม

 

นายนริศ เนียมสูงเนิน

ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ. วิชาเอก อุตสาหกรรม

 

นางจรินทร์ กฤษกลาง

ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ. วิชาเอก เทคโนโลยีการศึกษา

 

นางสาวบำเพ็ญ แช่มสูงเนิน

ครู คศ.3 ค.บ. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

 

 

นายพลศักดิ์ นันทกุล

ครู คศ.3 วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา

 

 

กลับหน้าหลัก

หน้าถัดไป