ชุดการเรียนการสอนชุดที่ 1

เรื่อง

การประกอบอาหารประเภทผัดหมี่โคราชสมุนไพรไทย

โดย

นางสร้อยทิพย์ เพ็ชรสูงเนิน

ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย

โรงเรียนกุดจิกวิทยา

tel 0-8745-76495

Nutri System
จำนวนผู้เข้าชม

กลับหน้าหลัก